Biodivers & Klimaat

Biodiversiteit en klimaat

Biodiversiteit is van groot belang voor onze fysieke en mentale gezondheid: onze voeding, medicijnen en veiligheid hangen af van beestjes en planten, bossen en waterlopen,...


Biodiversiteit is de wisselwerking tussen plant en dier. Alles valt of staat met het voedselaanbod in je tuin; de toegankelijkheid, verscheidenheid en hoeveelheid aan voedsel houdt je tuin in evenwicht. Eenzijdige begroeiing is nadelig voor de biodiversiteit. Denk daarom aan verscheidenheid in je aanplanting;

  • Kan een egel zich verstoppen?
  • Kan een vogel een bes plukken?
  • Kunnen bijen en vlinders drinken?

Maak van je tuin een restaurant voor dieren 


Wegens het veranderende klimaat komt de biodiversiteit in het gedrang. Bij een doordachte aanleg van je tuin kan je de biodiversiteit weer in evenwicht brengen. Zo kan je bijvoorbeeld zorgen voor;

  • Natuurlijke schaduwafdakken
  • Opslaan van regenwater
  • Groene gevelbescherming


Natuurlijke plaagbeheersing is ook onderdeel van biodiversiteit. Je kan plaaginsecten bestrijden met nuttige insecten en zo chemische middelen vermijden. Creëer daarom geschikte omstandigheden voor insecten;

  • verschillende bosjes en hagen
  • een stukje ongemaaid bloemenveld
  • schuil- en overwinteringsplaatsen